หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
สารจากอาจารย์สายัณห์
 

EBCI เสริมเติมเพิ่มความรู้ พนักงาน ด้านประกันภัยสินค้าและการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน


View (141)

จีนกับ Logistics และ OBOR
View (139)

EBCI ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแหลมฉบังและท่าเรือ TIPS


View (113)

EBCI ดูงานศุลกากรและท่าเรือคลองเตยตามโครงการ ICD 
View (113)

สำนักงาน Logistics ใน EEC
View (52)

โอกาสของการค้าการลงทุน ASEAN – เมอร์คูโซร์ (บราซิล)
View (54)

นักศึกษาฝึกงาน 2560 
View (95)

กิจกรรมวันแม่ 2560
View (79)

ทำไมประเทศไทยต้องมีสำนักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ ตอนที่ 1
View (171)

จีนลุยพลิกโลกกลุ่มชาติอินโดจีน ด้วยทางรถไฟ เขื่อน และอสังหาริมทรัพย์
View (223)

 
Page 1 |  2 |  3 |  4 | 
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com