หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
สารจากอาจารย์สายัณห์
 
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรสำหรับการนำเข้า - ส่งออก
View (8)

EBCI เตรียมรับเกณฑ์ใหม่ FTA  ASEAN-จีน
View (177)

สงครามการค้าจีนกับอเมริกา 0003
View (188)

ผลกระทบจากถิ่นกำเนิด FORM E  และ SELF CERTIFICATION  ต่อการนำเข้า - ส่งออก
View (314)

การพัฒนาผู้ประกอบการ  SMEs
View (651)

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรนำเข้า
View (560)

TSCMP    ดูงานตลาดศรีเมือง ตลาดค้าส่งและค้าปลีกราชบุรี
View (512)

EBCI เสริมเติมเพิ่มความรู้ พนักงาน ด้านประกันภัยสินค้าและการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน


View (1052)

จีนกับ Logistics และ OBOR
View (884)

EBCI ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแหลมฉบังและท่าเรือ TIPS


View (752)

 
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com