หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
ปฎิทินสัมนา
 
previous 1 2 3 4 5 6 next
"พ.ร.บ.  ศุลกากร ( ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560 " รุ่นที่   

การเตรียมพร้อมและเทคนิคในการปฏิบัติพิธีการศุลากรและการตรวจปล่อยเพื่อรองรับ post audit    

รอบรู้เรื่องเทคนิคการตีความ Incoterms และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้า   

มาตรฐานบัญชีใหม่ต่อ SMEs มีผลกระทบต่อองค์กรและท่านอย่างไร   
Download เอกสารลงทะเบียนเทคนิคการบริหารเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์จากภาษีอากรของAsean2     

รอบรู้เรื่องเทคนิคและการตีความ INCOTERMS    

รู้ทันกฏหมายศุลกากร    

The-power-of-positive-thinking-and-attitude     

หลักสูตรการเตรียมพร้อมและเทคนิคในการปฎิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยเพื่อรองรับ POST AUDIT    

การเตรียมพร้อมและเทคนิคในการปฏิบัติพิธีศุลกากรและการตรวจปล่อยเพื่อรองรับ POST  AUDIT ( รุ่นที่ 3 ) 


previous 1 2 3 4 5 6 next
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com