หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
บริการด้านพิธีการศุลกากร
 
 • การปฏิบัติพิธีการ ศุลกากร
  • นำเข้า - ส่งออก
  • พิกัดอัตราศุลกากร
  • การประเมินราคาศุลกากรระบบราคาแกตต์
 • สิทธิประโยชน์ภาษีอากร
  • เขตปลอดการค้าเสรี(Free Zone)
  • การส่งเสริมการลงทุน(BOI)
  • 19 ทวิ
 • การตรวจสอบก่อนการตรวจปล่อย (Pre Audit), การทบทวนหลังการตรวจปล่อย (Post Review), การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)
 • สิทธิประโยชน์ภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา
 • ใบอนุญาต หรือ หนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้า
 
 
 
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com