หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
ศูนย์ดาว์นโหลด
 
previous 1 next
Show results per page
ผลกระทบจากถิ่นกำเนิด FORM E และ SELF CERTIFICATION ต่อการนำเข้า - ส่งออก
ผลกระทบจากถิ่นกำเนิด FORM E และ SELF CERTIFICATION ต่อการนำเข้า - ส่งออก 
Added on 26, 2019
 
1.18 MB
0
total downloads
มาตรฐานบัญชีใหม่ต่อ SMEs มีผลกระทบต่อองค์กรและท่านอย่างไร
Added on 11, 2019
 
303.4 KB
0
total downloads
คำถามปรนัยและอัตนัย EBCI
คำถามปรนัยและอัตนัย EBCI
Added on 26, 2019
 
967.3 KB
0
total downloads
บทสรุป GMS#5 กับการเติบโตของภูมิภาค
Added on 11, 2019
 
8.85 MB
0
total downloads
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั งที่ ๑๕ (15th MJ-CI under AMEICC WEC-WG)
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
Added on 11, 2019
 
89.0 KB
0
total downloads
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน
Added on 11, 2019
 
4.49 MB
0
total downloads
รายชื่อคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังฯทั่วไป
Added on 11, 2019
 
112.0 KB
0
total downloads
รายชื่อเขตปลอดอากรและผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พาณิชยกรรม
Added on 11, 2019
 
49.5 KB
0
total downloads
previous 1 next
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com